آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

نامه هایی برای نبض

سه شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۴، ۰۵:۱۲ ب.ظ

 نبض!

 اینجا به تو احتیاج است.

قربانت

لبخندِ به گریه نشسته

  • کروکودیل پیر