آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

.

پنجشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۴، ۰۷:۲۴ ب.ظ

بیاین بابای الهام رو فراموش نکنیم. دختر دلش به پدرش خوشه. آخ رقیه جان! شما بیشتر این حرف رو درک می کنین. پس خودت کمکشون کن. آخ رقیه خاتون.


  • کروکودیل پیر