آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

الساعه

جمعه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۴۷ ق.ظ

شب آرزوها

چه آرزویی کامل تر از شما یا صاحب الزمان(عج)؟!

  • کروکودیل پیر