آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

۱ مطلب با موضوع «حرف های مهم گونه» ثبت شده است

الو! یه ترکیدگی در ناحیه ی چشم داریم.

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۵، ۰۳:۵۸ ق.ظ

 illustration by : magggestic

 

دلش گرفته بود و دل وا کنی نبود. از جایش بلند شد و در فریزر را باز کرد. از همان کیم موزی های محبوبش را برداشت. خودش را انداخت روی تخت و آهنگ های محبوب ترش را پلی کرد. با خودش گفت آلان هاست که دیگه حالم از این گرفتگی دربباد که.... تَق! لوله ی چشم هایش از فشار زیاد اشک ترکید و سیل اتاق و زندگی اش را برداشت! دست تنها بود اما عادت داشت. بلد شده بود. 

بخاری روی زیاد بود و پتو هم تا بیخ گلو اما سوز بدی می آمد. هوا گرم بود اما سوووووووز می آمد....