آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

بی صبرانه منتظر دیدنشم

چهارشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۰۵ ق.ظ

دارم فکر می کنم کی قراره جات بیاد. شایدم جای خودش بیاد اما اونقدر جایگاهش بزرگ و خوب باشه که تو رو از بین ببره. محو نها، از بین.

  • کروکودیل پیر