آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

خدا منو نجات بده

يكشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۴۷ ب.ظ

امان از چشم انتظار بودنی که کاملا واهی ست

  • کروکودیل پیر