آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

می شود؟!

دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۷:۲۷ ب.ظ
دلم میخواهد دیگر تو را نخواهم.
  • کروکودیل پیر