آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

قربانی

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۱۸ ب.ظ
ما رو به جز خیالت فکری دگر نباشد
در هیچ سر خیالی زین خوب تر نباشد

اینو وقتی قربانی می خوونه می شه باهاش مُرد
  • کروکودیل پیر