آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

مامانم حق داره، من زیادی یه طوریمه.

سه شنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۱۸ ق.ظ
از حمام بیای یک دقیقه اون نشیمن گاه لامصبت رو بذاری زمین و بخوای از یک اتفاق برای مادرت تعریف کنی و دهن باز نکرده ترورت کنه و تو حتا حال این که بگی مامان من خی لی وقت پیش مُردم. زحمت نکش.... رو نداشته باشی
هی چی دیگه.
خواستم بگم که زیاد به این حال و اوضاع خوش بین نیستم.
  • کروکودیل پیر