آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

برای کروکودیلی که درونم رشد کرد!

آدامس با طعم کروکودیل

متی ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر تری یا ابن الحسن؟!


"من را با مخاطب های خودتان بخوانید"

آخ!

شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۰۰ ق.ظ


پرستار: درد داری؟!

پرستو: میشه منو ببوسین؟!فیلم زندگی با چشمان بسته

  • کروکودیل پیر